ubieganie się o kredyt

Od dawna wiadomo, że firmie jest niezwykle trudno funkcjonować skutecznie na rynku bez zaciągania zobowiązań kredytowych. Zresztą najpopularniejszy model prowadzenia przedsiębiorstwa opiera się zwykle o kilka kredytów, przede wszystkim kredyt obrotowy, pomagający firmie funkcjonować na co dzień bez większych zawirowań finansowych oraz kredyt inwestycyjny dla firm stojących już mocno na własnych nogach i zdecydowanych na ekspansję.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest najczęściej dla firm już okrzepłych, takich które wypracowały sobie miejsce na rynku i planują dalszą ekspansję. A do tego potrzebne są im środki pozyskane z zewnątrz na preferencyjnych warunkach aby uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu. Kapitał pozyskany z banku ma pomóc w realizacji konkretnego przedsięwzięcia podnoszącego zwykle konkurencyjność firmy w dłuższym okresie czasu. Kredyt inwestycyjny powinien zostać wydatkowany na zwiększenie majątku trwałego firmy, najczęściej jest to:

 • zakup nieruchomości zwiększający wartość firmy
 • zakup pojazdów czy parku maszyn zwiększający mobilność lub podnoszący logistykę w firmie
 • zakup nowoczesnych technologii zwiększający konkurencyjność
 • zakup całych linii technologicznych
 • budowa nieruchomości
 • remonty lub modernizacja istniejących budynków fabrycznych lub magazynów
 • inne inwestycje w środki trwałe

Co firma musi  zrobić aby otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny należy posiadać zdolność kredytową oraz pozytywną historię kredytowania dostępną w Biurze Informacji Kredytowej BIK. Mając pewność co do zdolności kredytowej należy złożyć wniosek w wybranym banku. Kredyt inwestycyjny może otrzymać każde przedsiębiorstwo, małe, średni i bardzo duże lub przedsiębiorstwo rolnicze. Niektóre banki przyglądają się też jakości i stażowi funkcjonowania danego przedsiębiorstwa na rynku towarów czy usług, inne wymagają różnorodnej formy zabezpieczenia kredytu, może to być:

 • poręczenie bankowe
 • gwarancja bankowa
 • blokady środków na rachunku bankowym
 • cesja praw z ubezpieczenia
 • cesja wierzytelności
 • cesja praw do umów zawieranych z kontrahentami
 • zabezpieczenie rzeczowe
 • zastaw rejestrowy
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • weksel in blanco

Kredyt inwestycyjny może pokryć część lub całość kosztów planowanej inwestycji. Czasem bank wyraża zgodę na spłatę tym kredytem wcześniejszych zobowiązań finansowych – to jest refinansowanie wcześniejszego kredytu. Dla przedsiębiorcy ważny jest fakt, że część odsetkową raty tego rodzaju kredytu można wliczać do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *