UOKiK po raz trzeci wygrywa w sądzie

Fot. UOKiK

Fot. UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę stosowaną we wzorcach umów o kredyt hipoteczny przez bank Nykredit. To już trzecia wygrana sprawa sądowa z kilku skierowanych przez UOKiK przeciwko bankom w ostatnich miesiącach.

Postanowienie uznane przez SOKiK za niedozwolone dotyczyło sytuacji, w której w przypadku wypowiedzenia umowy przez bank, konsument był zobowiązywany do uiszczenia dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Zdaniem Urzędu, działanie to jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza interesy konsumentów, ponieważ stosuje się wobec nich podwójną sankcję.


Sąd podzielił argumenty Prezes Urzędu przypominając, że jeżeli to konsument podejmuje decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu, wiąże się ona zazwyczaj ze standardowo pobieraną prowizją, która ma zrekompensować bankowi utratę odsetek w związku z krótszym okresem kredytowania. Jednakże żądanie dodatkowej opłaty w sytuacji, gdy instytucja finansowa rozwiązuje kontrakt jest niedozwolone.

Zakwestionowane postanowienie, po uprawomocnieniu wyroków, zostanie wpisane do Rejestru klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie w obrocie z konsumentami będzie zabronione. Jeśli przedsiębiorcy mimo to będą je stosowali, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Obecnie w rejestrze zawierającym ponad 1500 niedozwolonych klauzul ? 93 dotyczy usług finansowych.

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail: malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


Źródło: UOKiK

Skomentuj