Slowo kluczowe PKO BP

Znalezione strony zwiazane z fraza PKO BP.

Czystka w PKO BP!

Rada nadzorcza PKO BP, największego polskiego banku, niespodziewanie wyrzuciła wczoraj z pracy prezesa banku Jerzego Pruskiego. To niezrozumiała decyzja. Zaledwie tydzień temu, podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, szefowa rady Marzena Piszczek publicznie komplementowała Pruskiego. A walne zgromadzenie udzieliło mu absolutorium.

PKO BP otrzymał karę do zapłaty w wysokości 5,7 miliona złotych

PKO BP otrzymał karę do zapłaty w wysokości 5,7 miliona złotych

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w maju bieżącego roku. Wątpliwości Urzędu wzbudziła treść materiałów reklamowych dotyczących produktu ?Max Lokata”. Kampanię reklamową nowej lokaty terminowej bank prowadził od stycznia do końca lutego 2008 roku. Wykorzystano środki masowego przekazu (prasę, radio, internet, telewizję), w placówkach banku dostępne były też ulotki i plakaty.