Slowo kluczowe Getin Bank

Znalezione strony zwiazane z fraza Getin Bank.

Wygrane sprawy bankowe (Lukas Bank i Getin Bank)

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone kwestionowane przez UOKiK postanowienia w umowach kredytów hipotecznych stosowane przez Getin Bank oraz Lukas Bank. To pierwsze wygrane sprawy z kilku skierowanych do SOKiK przez Urząd przeciwko bankom w ostatnich miesiącach.

UOKiK pozywa kolejne Banki w Polsce

Postanowienie przyznające bankowi prawo do dowolnej zmiany stałego oprocentowania – to kolejna klauzula, którą zakwestionował UOKiK i pozwał bank do sądu. Ponadto w ramach monitorowania rynku finansowego Urząd wszczął kilkanaście postępowań, w których sprawdzi działania banków.

Getin Bank przyznaje się do błędu. Klienci nie zapłacą kary

Getin Bank przyznaje się do błędu. Klienci nie zapłacą kary

Mieli zostać ukarani za opóźnienie w spłacie kredytu, które nie powstało z ich winy. Bank odwołał jednak niesprawiedliwe roszczenia i zaoferował klientom rekompensatę za stracone nerwy.

UOKiK pozywa do sądu Getin Bank

UOKiK pozywa do sądu Getin Bank

Zgodnie z kodeksem cywilnym, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Dlatego UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach.