Podstawy prawne ochrony konsumenta

Fot. IMAGINE

Fot. IMAGINE

Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze podstawy prawne ochrony konsumenta w Polsce oraz wybrane regulacje dotyczące sektora bankowego. Zgromadzone materiały mogą przydać się podczas redagowania listu do Banku z reklamacją, lub pozwu sądowego.

Nasze propozycje:

– Kodeks Dobrych Praktyk Bankowych wg. Związku Banków Polskich (tutaj)

– USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 140 poz. 939; tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665, ze zm.) (tutaj)

– USTAWA z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206.) (tutaj)

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO) (tutaj)

– Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 .) (tutaj)