Komisja Europejska: Banki nie dbają o konsumentów

Fot. C. Joubert / AP

Fot. C. Joubert / AP

Informacje bankowe są trudne do zrozumienia, opłaty – nie wiadomo za co, a doradztwo słabe, dlatego niewielu z nas decyduje się zmienić bank. To wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, która dostrzegła problemy związane ze sposobem informowania konsumentów i udzielania im porad przez banki w panstwach unijnych.

Zasady prowadzenia rachunków bieżących są bardzo mało przejrzyste i prawie uniemożliwiające klientom określenie kosztów i porównanie różnych ofert.

W przypadku 66 % badanych banków opłaty były tak niezrozumiałe, że eksperci, którzy opracowywali sprawozdanie, musieli skorzystać z dodatkowych wyjaśnień banku, aby ustalić rzeczywiste koszty prowadzenia rachunku.

Austria, Francja, Włochy i Hiszpania odnotowują wiele niedociągnięć w zakresie przejrzystości i należą do najdroższych krajów pod względem opłat za rachunki bankowe.

Rynek UE charakteryzuje się rozdrobnieniem, a tym samym pozbawia konsumentów korzyści płynących z rynku wewnętrznego UE.

W latach 2007-2008 jedynie 9 % konsumentów UE przeniosło rachunki bieżące do innych banków.

Unijna dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych zakazuje praktyk wprowadzających w błąd konsumentów i utrudniających dokonanie wyboru, takich jak m.in. pomijanie informacji związanych z rachunkami bankowymi lub podawanie informacji tak niejasnych, że zwyczajny konsument nie jest w stanie ustalić ceny.

Państwa członkowskie są zobowiązane do egzekwowania tych przepisów w sektorze usług finansowych.

Zasady mające na celu ułatwienie przenoszenia rachunków do innych banków wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2009 r.

Autor:
Edyta Hanszke
ehanszke@nto.pl
077 44 32 587

Źródło: www.strefabiznesu.nto.pl

Skomentuj