Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kategoria: Bankowy Fundusz Gwarancyjny poniedziałek, Marzec 16, 2009

bfg2

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU BFG

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego.

Podstawowymi zadaniami Funduszu są:
– ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego,
– udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację,
– wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi,
– gromadzenie informacji oraz bieżąca i okresowa analiza rozwoju sytuacji finansowej banków ukierunkowana na podejmowanie inicjatyw oraz działań zapobiegających pogłębianiu się występujących zagrożeń.

Czytaj całość »